Zuhuratbaba mah. Şenyuva Sok. Zeylan Konakları. Örnek Apt. No:4 D: 3 Bakırköy / İstanbul

Y.Doç.Dr
Murat Hasan
Uçankale

beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı

Ameliyatsız
Bel Fıtığı
Tedavisi

Bu yöntem adı üstünde ameliyatsız bel ağrısı tedavisinde ve özellikle başlangıç düzeyindeki bel fıtığı hastalığının ameliyatsız tedavisinde kullanılır.

Sorularınız İçin
Formu Doldurun

HAKKIMDA

Ad Soyad: Murat Hasan UÇANKALE

Doğum Tarihi / Yeri: Üsküdar/ 1972

Lise: Edirne Anadolu Lisesi, İstanbul. 1990

Üniversite: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul. 1990-1997.

Uzmanlık eğitimi: Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klniği;1998-2004

Dernek Üyelikleri: İstanbul Tabip Odası, Türk Nöroşirürji Derneği

Yabancı Dil: İngilizce / Almanca

Tıpta Uzmanlık Tezi: Bir KALPAİN İnibitörü Olan SJA6017’nin Nöroprotektif etkilerinin Deneysel Spinal Kord Travması Modelinde İncelenmesi” Sağlık Bakanlığı, 2004

Kubital Tünel Sendromu (Ulnar Oluk Sendromu)

Kubital Tünel Sendromunun Nedir?

Kübital tünel sendromu, dirsekte, ulnar sinir adı verilen sinir üzerindeki basıncın artması ile ortaya çıkan bir durumdur. Dirseğin iç kısmında medial epikondil adı verilen bir çıkıntı mevcuttur ve ulnar sinir, bu çıkıntının altından geçer. Bu bölgede ulnar sinir kemiğin tam yanında durur ve dış basıya açıktır. Sinir üzerindeki basınç, sinirin işleyişini bozacak düzeye geldiğinde, dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı başlar.

 

Kubital Tünel Sendromunun Sebebi Nedir?

Dirsekteki ulnar sinir üzerindeki basınç birkaç şekilde gelişebilir. Sinir kemiğinin yanında yer alır ve üzerinde çok az bir koruyucu örtü vardır. Böylece, bu bölge üzerine uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Örneğin uyku sırasında kolunuzu dirseğin iç yüzü üzerinde bir masaya dayarsanız, sürekli basınçtan dolayı ulnar sinir üzerinde ağrı gelişebilir. Bu travma tekrarlanırsa uyuşukluk ve ağrı kalıcı olabilir. Bazı hastalarda, dirsekteki ulnar sinir her dirsek bükülme ve açılmasında kemik çıkıntı (medial epikondil) üzerinde ileriye ve geriye doğru oynayabilir. Bu durum tekrarladıkça sinir üzerindeki hasar artar.

Bel Fıtığı Nedir

İnsan omurgası gövdenin dik durmasını sağlar. “Omurga kolonu” omurlar, diskler ve bağlardan oluşur.. Her iki omurun yanlarındaki deliklerden, kalın elektrik kabloları gibi sinir kökleri çıkar. Bu sinirler, vücudun çeşitli bölgelerine giderek buraların duyusunu ve hareketini sağlar.

Diskler sert ve sabit lif demetleri ile çevrilidir. Disklerin ortasında ise yumuşak ve yastık kıvamında bir çekirdek kısım vardır. Diskler, frenleyici birer yastıkçık gibi çalışır.

Omurga, otomobillerin amortisörlerine benzetilebilir.. Yaşlanma ile yumuşaklığını yitiren disk, görevini zamanla kaybeder. Bunun sonucunda diski çevreleyen sert lif demeti yırtılabilir. Ortasındaki peltemsi fakat artık sertleşmiş çekirdek dışarı kaçabilir ve sinir köklerinden birine bası yapar. Buna Bel Fıtığı (disk hernisi) denir. Sinire olan bası, bacağa vuran şiddetli ağrılara (Siyatalji) ve bel ağrısına neden olur.

Bel Ağrılarının Nedenleri

Bel ağrısı gelişmiş toplumlarda iş gücü kaybının ve sakatlığın en önemli nedenlerinden biridir. Tüm insanların %80’i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşırlar. Bel ağrısı bütün yaş gruplarında %20-30 arasında bir sıklıkla görülmekte ve ağrıya en çok 40-50 yaş grubunda rastlanmaktadır.

Bel Fıtığı Nedir

İnsan omurgası gövdenin dik durmasını sağlar. “Omurga kolonu” omurlar, diskler ve bağlardan oluşur.. Her iki omurun yanlarındaki deliklerden, kalın elektrik kabloları gibi sinir kökleri çıkar. Bu sinirler, vücudun çeşitli bölgelerine giderek buraların duyusunu ve hareketini sağlar.

Diskler sert ve sabit lif demetleri ile çevrilidir. Disklerin ortasında ise yumuşak ve yastık kıvamında bir çekirdek kısım vardır. Diskler, frenleyici birer yastıkçık gibi çalışır.

Omurga, otomobillerin amortisörlerine benzetilebilir.. Yaşlanma ile yumuşaklığını yitiren disk, görevini zamanla kaybeder. Bunun sonucunda diski çevreleyen sert lif demeti yırtılabilir. Ortasındaki peltemsi fakat artık sertleşmiş çekirdek dışarı kaçabilir ve sinir köklerinden birine bası yapar. Buna Bel Fıtığı (disk hernisi) denir. Sinire olan bası, bacağa vuran şiddetli ağrılara (Siyatalji) ve bel ağrısına neden olur.

Boyun fıtığı nedir ?

Boyun kemikleri kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında beynin devamı olan omurilik bulunur.

El-Bilek Kanalı Hastalığı (Karpal Tünel Sendromu)

Boyun kemikleri kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında beynin devamı olan omurilik bulunur.

Lomber dar kanal (Spinal Stenoz)

Boyun kemikleri kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında beynin devamı olan omurilik bulunur.

Boyun Fıtığı Nedir ?

Boyun kemikleri kafa tabanından itibaren 7 adet omur kemiğinden oluşur. Her omur cisminin ortasında beynin devamı olan omurilik bulunur. Vücudun çeşitli yerlerinden beyne dönen duyular veya beyinden vücuda dağılan emirler omurilik içinde seyreder. Boyun bölgesinde her omur cismi hizasından çıkan sinirler kola ve sırta yayılarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini sağlar.

Omurgalar arası yastıkçık dediğimiz disk dokusunun dış kısmı (anulus fibrosus) ve iç kısmı (nucleus pulposus) bulunur. Jelatin kıvamındaki iç kısmın daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar.

Boyun fıtığını bel fıtığından ayıran başlıca fark; omurilik ilk bel omuru hizasında sonlandığından ve alt bel omurları içinde sadece ayağa giden sinirler bulunduğundan, bel fıtığında yalnızca belirli sinirlerin dağıldığı alanda felçler görülür. Boyun fıtığında ise sadece sinirlere değil omuriliğin kendisine de baskı olması sonucu vücudun tamamında kısmi veya tam kuvvetsizlik oluşur

× Whatsapp